Diagnoza:

nieszczelność na pompie wody

Wykonane prace:

wymiana pompy wody