Diagnoza:

wycieki płynu chłodzącego przez nieszczelną pompę

Wykonane prace:

wymiana nieszczelnej pompy