Diagnoza:

spaliny w płynie chłodniczym – uszkodzona uszczelka głowicy

Wykonane prace:

wymiana uszczelki pod głowicą