Diagnoza:

zerwanie paska rozrządu spowodowało uszkodzenie głowicy cylindrów

Wykonane prace:

naprawa głowicy