Diagnoza:

  • błąd C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit: Circuit Failure – uszkodzony obwód czujnika ciśnienia
    Wada konstrukcyjna pomp ABS ATE MK60,  kod Mazdy 5N61-2C405-CC: czujnik ciśnienia zabudowany jest wewnątrz modułu hydraulicznego co powoduje jego większą podatność na uszkodzenia obwodów

Wykonane prace:

  • demontaż kompletnej pompy ABS / ESP wraz ze sterownikiem
  • naprawa czujnika ciśnienia
  • montaż pompy ABS i odpowietrzanie układu hamulcowego