Diagnoza:

piąty bieg i samochód nie jedzie – zużyte sprzęgło

Wykonane prace:

wymiana kompletnego sprzęgła